/Finnista

About Finnista

finnista.com บริการให้คำแนะนำการวางแผนทางการเงิน

ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรให้เสี่ยงต่ำ

By | สิงหาคม 7, 2017|Uncategorized|

ก่อนกู้เงินให้คิดเยอะๆ

By | สิงหาคม 13, 2016|Knowledge Blog|

เคยได้ยินใครบางคนพูดไว้ว่าคิดสักนิดก่อนจะกู้เงิน แต่ในความเห็นของผมก่อนที่จะกู้เงินให้คิดเยอะๆครับ  ดังนั้นการกู้ยืมเงินไม่ว่าจะระยะสั้นหรือระยะยาว เราควรรู้หลักแนวคิด เพื่อใช้ตรวจสอบ